COX AARDBEIEN

CoxAardbeien.nl

Informatie

 

Teelt

De planten voor de aardbeienteelt worden zelf opgekweekt (via een ander bedrijf nl. mts. Cox) De tweede week van augustus worden de planten nadat ze 8 maanden in de koelcel hebben gezeten uitgeplant in de kas. Het ras is Elsanta. Na het stengels doorhalen starten we rond begin oktober met de oogst. Dit duurt tot rond kerstmis. In de kas worden de planten doorgeteeld. Dit betekend dat deze planten in de winter blijven staan, opnieuw bloemen aanleggen, en in de lente nog een keer geoogst worden (10 april - eind mei).

 

Kwaliteit

Wij doen ons uiterste best om een zo goed mogelijk product van hoogwaardige kwaliteit te leveren. Waar U kwaliteit vooral terugvindt in smaak, vorm en kleur, kijken wij als professionele telers nog wat verder. Kwaliteit is voor ons ook oog hebben voor de omgeving. Ons bedrijf teelt milieubewust. Ook de kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt continu gemeten. Registratie en controle zijn vaste bedrijfprocessen. De keuringsdienst van waren controleert ons product. Horti –Nova teeltadvies begeleidt onze teelt. Bovendien zijn we Global-Gap en Nurture gecertificeerd. Dat betekend dat alle Europese supermarkten zonder enige terughoudendheid de voedselveiligheid van ons product onderstrepen.

 

Afzet

The Greenery Logo De afzet verloopt via veiling Greenery. In de herfst is de belangrijkste afzetmarkt van onze aardbeien de Engelse supermarktketens. Andere belangrijke landen waar nog afzet plaatsvindt zijn Nederland, Duitsland, Scandinavië en Rusland. In het voorjaar een totaal ander beeld. Een groot deel van ons product gaat via thuisverlading richting Ruhrgebied ( Duitsland ). Köln, Mannheim en Frankfurt zijn steden waar U onze aardbeien tegenkomt .Verder afzet via Nederlandse supermarktketens. Indien U als potentiële klant interesse hebt in ons product zijn wij gaarne bereid een en ander toe te lichten.

 

Opkweek trayplanten

In maart wordt een selectieveld aangelegd. De moederplanten worden geplant in de vollegrond. De bloemen worden eruit gehaald. De planten vormen ranken en aan de uiteinden komen nieuwe planten. Half juli worden de stekplanten van de moederplanten afgehaald en gestekt in trays die zijn uitgezet op speciale containervelden. In totaal zijn dit 1 miljoen stekjes. In het najaar (november / december), zijn de planten volgroeid. Ze worden uit de trays gehaald en in plastic verpakt met ongeveer tachtig planten in een kist. Daarna worden ze opgeslagen in koelcellen bij -1 tot -2°C Half augustus worden de planten dan in de kas geplant. Deze cyclus herhaalt zich ieder jaar.

 

Personeel

De glasaardbeienteelt (ongeveer 300 ha. in Nederland) kent een uiterst grillig arbeidspatroon. Periodes van weinig arbeidsbehoefte en arbeidspieken, wisselen elkaar in snel tempo af. Vandaar dat er naast twee full-time medewerkers en een groep huisvrouwen gebruik wordt gemaakt van buitenlandse werknemers (Polen) via uitzendbureaus. In de drukste periode van het jaar (april / mei) werken er ongeveer 100 personeelsleden op het bedrijf.